15.11.09

¿E posible un desenrolo sostible?
Andamos a organizar unha Conferencia en Betanzos con Doly García, experta en temas de Desenrolo Sostible. Mentras confirmamos datas que xa anunciaremos, introducimos un pequeno texto dos seus traballos de investigación.

Doly García é matemática e ten desenrolado unha versión mellorada con novos datos do modelo matemático World3 , do cambio climático, do pico do petroleo e dos factores económicos. Fundadora do grupo Brighton Peak Oil Group e membro do grupo coordenador de Transition Brighton & Hove.
"Un modelo del mundo...que incluye el cambio climático con la disponibilidad de recursos energeticos, la población humana, los alimentos, el consumo de productos industriales, la actividad económica y otros parámetros...."
....aplicarlo a teorías políticas que intenten resolver alguno de los desafíos actuales a los que se enfrenta el mundo, que estan todos enraízados en el hecho de que estamos alcanzando los límites del crecimiento."
1 comentario:

Anónimo dijo...

O desenrolo da forma capitalista de producción e intercambio xenera subdesenrolo e miseria dun lado, e derroche i exceso insostible , doutro.Tentan sair os seus servidores a costa de exacerbar a concurrencia entre potencias imperiali$tas, forzar a sumisión e a explotación dos " humanos de obra", e tirando adiante ca maquinaria do crédito e a finanza.E así vaise acumulando un sinfín de problemas que van reventandoa aunha escala ou outra, e van enxendrando potentísimos conflictos cara ao futuro.O medio ambiente está a un cuarto...
Sobra e sobran.
Otto Más... o menos