3.2.08

Proxima Asamblea.Venres 8.


O Venres 8 convocamos unha nova asamblea ás 21 horas nos locáis das antigas escolas "García Hermanos". Na mesma invitaremos a un membro do Colectivo Fusquenlla de Pontedeume a que nos fale da convocatoria de manifestación da Plataforma "Galiza non se vende" que agrupa a centos de colectivos de diferente tipo. Aproveitamos esta convocatoria de asamblea para engadir a paxina desta plataforma e que poidades ter unha opinión sobre os seus obxetivos. Deixamos tamén os comentarios abertos por se alguén quere iniciar un debate sobre estos temas.

4 comentarios:

Suso dijo...

De principio pareceme unha boa iniciativa, polo que participarei e acudirei á manifestación.
Caga grupo ou persoa pode ter distintas visions dos problemas, pero a min parece xa un avance que grupos e entidades de base fagan actos deste tipo se caer na manipulación de "segundo quen goberne digo esto ou digo estoutro".

Anónimo dijo...

Eu penso ir. Xa está ben de tanta proopaganda institucional ("agora hai futuro") que nada ten que ver coa realidade "realmente existente".
Saude. Calo.

Anónimo dijo...

Eu penso ir.Eso non quer decir que esteña dacordo co que se di, nin cos planteamentos xeráis do medio alternativo
oS CAMBIOS DE RUMBO son compatibles co sistema capitalista.Pedirlles aos gobernos que muden de politica e cambien de rumbo é supor que o desexen facer..o cal choca con todolos feitos reiterados que estamos a viver.Agora xa nos son os fachas, senon a socialdemocracia e os nacionalistas do BNG.O capitalismo os emprega como peons, e non poden ser máis que eso: servidores e promotores do sistema do trtaballo asalariado , o capital.. e a destruccion do medio ambiente, a saude humana, a vida animal e mil cousas mási que sonos necesarias para viver, simplemente.
Eles poden facer certas reformas legáis, tomar certas medidas, facer moita publicidade do seu suposto socialismo, etc, pero o GROSO DO RUMBO é mimético co que sucede no mundo do capital: competir, buscar o lucro, arrastrar atodos-as aqueles que pensen que todavñía quedan posibilidadesd de reformasr dende dentro os sitema, sen acabar cos seus fundamentos mundiáis i estructuráis, sen unha total revolucionarización das relacións sociaçis e formas de pensamento, etc.
Sen destruir de arriba abaixo o sistema e os seus estados, forzas e ideoloxías...seguirá a ocurrir máis do mesmo e peor.
A Galuicia Moderna precisa explotar ao proletariado, empregar o medio ambiente natural como mercadoría, expandir a agricultura industrializada , facer da cultura un negocio espantallo máis,estár " a altura dos tempos en materia de investigación e ciencia", etc etc.
Precíasae u movimento de clase contra clase.O movemento dunha cidadanía concienciada para presionar por reformas... como moito pode conqueir algunha desas, e hoxe apenas eso.Pero seve para daR IMPULSO U ENERXÍOA Á ILUSIÓN DE QUE O SISTEMA PODE CAMBIEARSE SEN REVOLUCIÓN INTERNACIONAL .
cLARIDADE, E NON AMBIGUEDADES.Loita, e non simulacros.
Antagonismo real,ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA INDEPENDENTE, e ningunha ilusion na democracia.
Son os alicerces dunha resposta de futuro diferente do que xa vennos refrito.
Non se trata de acadar un goberno galego que teña en conta o que din os colectivos opositores.. por que calquer goberno democrático ou fascista ten que fomentar o capitalismo, eserver aos intereses das clases burguesas, tentando enganchar ao maior numero de explotados-as ao seu carro.Hai que decilo cláramente.A vella solución revolucionaria, por tanto.

Anónimo dijo...

Otto Más. Prosigue o comentario anterior.
Ao personal hai que decirlle a verdadee, baseada en feitos reais. Non é posible hoxe, neste sistema democrático mercantilista, facer por parte do poder algo diferente sustancialmente do que fan todo tipo e grupos polñiticos.Se fixeran algo radicalmente diferente, comos e pide no Manifesto , se quixeran que a terra non fora unha mercadoría e se planificase ecoloxica e racionalmente a actividade humana e os seus impactos medioambientáis..simplemente non poderíasn estar no poder.O gran capital o impediría dunha ou doutra maneira.Se etán é para facer o que fan, e moitas das suas pelexas son de salon e sobre matices secundarios.Un pais atrasado xenera unha esquerda qwue quer poñerse ao dia no tocante ao desenrolo económico.. i eso supón facer o que fan.
Ilusionar con que facendo presion dende a base, se pode cambear o rumbo, é facerlles o xogo.As regras da democracia e o Estado de dereito están para ancauzar tamén a disidencia social por medio de aliviadiros esterilizantes.O utopismo alternativo bota leña ao lume da ilusión e do xogo democrático.
Facer real oposición aos plans do capital galego, español, internacional, de esquerda ou de dereita, civil ou militar, relixioso ou agnóstico.. é retomar as tradicións da loita proletaria .O primerio paso é romper a competencia entre traballadores, a especialiacion das loitas ( ¿por que a ecoloxía non se vencella co reximen do capital sobe o asalariado?), os simulacros de movimento, o ir cada un polo seu curruncho...Precísase " a constitucion do proletariado en clase.. e por tanto en partido po´lítico oposto a todos os do orden burgués" ( Karl Marx), e para eso é vital empregar a crtitica revolucionaria e facer balance das derrotas do pasado, das maniobras do sistema e das formas de esterilizar a rebeldía socialmente existente.
A terra só será convintemente usufructuada pola especie huimana se esta se desembarazóu do capitaslismo.. e conquiere facelo radicalmente diferente.E senónn, máis do mesmo.
Perdoade as faltas, pero vou a presa.
Otto.Más.